Aasta
Tootmistüüp üldine
Tootmistüüp peamine
Suurusgrupp
Ha grupp
Karja grupp
Maakond
Mahetootmine
Ettevõtlusvorm
|||||

Standardtulemused keskmiselt põllumajandustootja kohta

Andmed uuendatud 09.03.2020